• | Tekeningen |
  Vlees I / Blutzungenwurst (Monochromen)
  Overzicht Vlees I / Blutzungenwurst / Monochromen 1 + 2 (black) / wasco / 2023 / elk 100 x 140 cm


 • | Tekeningen |
  Vlees I / Blutzungenwurst (Monochromen)
  Blutzungenwurst / Monochroom 3 (black) / wasco / 2023 / 100 x 140 cm


 • | Tekeningen |
  Vlees I / Blutzungenwurst (Monochromen)
  Blutzungenwurst / Monochroom 3 (black) (detail) / wasco / 2023 / 100 x 140 cm


 • | Tekeningen |
  Vlees I / Blutzungenwurst (Monochromen)
  Blutzungenwurst / Monochroom 2 (black) / wasco / 2023 / 100 x 140 cm


 • | Tekeningen |
  Vlees I / Blutzungenwurst (Monochromen)
  Blutzungenwurst / Monochroom 2 (black) (detail) / wasco / 2023 / 100 x 140 cm


 • | Tekeningen |
  Vlees I / Blutzungenwurst (Monochromen)
  Blutzungenwurst / Monochroom 1 (black) / wasco / 2023 / 40 x 55 cm