• | Tekeningen |
  Wolken II
  Overzicht serie Wolken II / 2017-2018


 • | Tekeningen |
  Wolken II
  Wolk IV pixel 10 / gouacheverf / 2018 / 100 x 140 cm


 • | Tekeningen |
  Wolken II
  Wolk IV pixel 10 (detail) / gouacheverf / 2018 / 100 x 140 cm


 • | Tekeningen |
  Wolken II
  Wolk VI Z/W pixel 1 / gouacheverf / 2017 / 55 x 40 cm


 • | Tekeningen |
  Wolken II
  Wolk VI Z/W pixel 1 (detail) / gouacheverf / 2017 / 55 x 40 cm


 • | Tekeningen |
  Wolken II
  Wolk V Z/W pixel 10 / fotoprint / 2018 / 70 x 100 cm


 • | Tekeningen |
  Wolken II
  Wolk V Z/W pixel 10 (detail) / fotoprint / 2018 / 70 x 100 cm